powered by Agones.gr (livescore)

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Σε καθεστώς κηδεμονίας η ελληνική οικονομία!


Σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης μπαίνει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Φεβρουάριο, σε ότι αφορά τις δράσεις για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος. Όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 προκύπτουν μεγάλες υπερβάσεις δαπανών (2½ εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) το 2009, περισσότερο από το ήμισυ των οποίων οφείλεται σε υψηλότερες των προϋπολογισθεισών αμοιβές εργαζομένων και σε αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου.


Συνεπώς η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 8 της Συνθήκης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου για την οικονομία, Χοακίν Αλμούνια, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ειδοποιήθηκε από τον Απρίλιο για δημοσιονομικό εκτροχιασμό και δεν πήρε μέτρα.
Ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο κ. Αλμούνια ζητά από το συμβούλιο υπουργών οικονομικών να δοθεί νέα εντολή στην Ελλάδα, καθώς και νέο χρονοδιάγραμμα και όροι για την εξυγίανση της δημοσιονομικής κατάσταση και τη μείωση του ελλείμματος.
Εντωμεταξύ στην εισήγησή της προς το ecofin η ΕΕ ασκεί σκληρή κριτική για την αποτυχία της Ελλάδας να θέσει υπό έλεγχο το δημόσιο έλλειμμα και στην ουσία κινεί τη διαδικασία για να τεθεί η χώρα μας σε πιο αυστηρό καθεστώς επιτήρησης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της τελευταίας διετίας, επισημαίνει σοβαρές δυσλειτουργίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και υπογραμμίζει ότι το σύστημα δεν παρέχει κίνητρα στους πολίτες να μην φοροδιαφεύγουν.
Τονίζει επίσης, ότι οι μισθολογικές αυξήσεις είναι υψηλότερες από τον πληθωρισμό και ότι αυτό υπονομεύει πέρα από τα δημοσιονομικά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η Επιτροπή εξέτασε σήμερα τη δράση που ανέλαβαν πέντε χώρες – Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο – οι οποίες είχαν υπαχθεί στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος τον Απρίλιο, βάσει των συστάσεων της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 104 παράγραφος 7 της συνθήκης ΕΕ, στις οποίες ως βάση χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές προβλέψεις που ανακοινώθηκαν στις 19 Ιανουαρίου.
H Επιτροπή πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο το 2013 ως προθεσμία για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Σλοβακία, την Σλοβενία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία.
Για το Βέλγιο και την Ιταλία, που θα έχουν επίσης έλλειμμα άνω του 3% το 2009, λόγω του συγκριτικά περιορισμένου ύψους των ελλειμμάτων και των υψηλών δεικτών χρέους απαιτήθηκε να καθοριστεί πλησιέστερη προθεσμία, το 2012.

«Όλοι συμφωνήσαμε επί της ανάγκης κατάρτισης σαφών και αξιόπιστων στρατηγικών εξόδου από την κρίση για τον περιορισμό των δημόσιων ελλειμμάτων και του χρέους, που έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω της κρίσης. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρέχει την βάση για τέτοιες στρατηγικές εξόδου από την κρίση αφενός μέσω της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και αφετέρου με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης που θα κοινοποιηθούν τον προσεχή Ιανουάριο. Η εφαρμογή του Συμφώνου και η κατάρτιση των εν λόγω στρατηγικών δεν είναι μόνο συμβατή με την συνέχιση των μέτρων τόνωσης για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης. Απαιτείται επίσης για να αποφευχθεί αύξηση στα μακροπρόθεσμα επιτόκια κάτι που με τη σειρά του θα προκαλούσε αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους και των δαπανών χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναστέλλοντας την ίδια την οικονομική ανάκαμψη ,» δήλωσε ο επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων Χοακίν Αλμούνια. «Πιστεύω ότι οι προθεσμίες που προτείνονται σήμερα είναι σκόπιμες και ρεαλιστικές».hellenicbusiness.

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου